Pravilnik


PRAVILNIK AKCIJE
ZELENI CVIJET
ocjenjivanje uređenosti mjesta kao cjeline i pojedinačnih elemenata
kontinentalne Hrvatske


Članak 1.
U cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te unapređivanje turističke ponude, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice u suradnji sa sustavom turističkih zajednica kontinentalne Hrvatske provodi akciju ZELENI CVIJET.

Članak 2.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak kandidiranja i način provođenja akcije ZELENI CVIJET, elementi i kriteriji ocjenjivanja i nagrađivanja.

Članak 3.
U akciji ZELENI CVIJET ocjenjuje se:
• uređenost turističkih mjesta kao cjeline
• pojedinačni elementi turističke ponude.

Kod uređenosti turističkih mjesta kao cjeline ocjenjuje se gradsko naselje, općinsko naselje i mjesto.

U kandidiranju za pojedinačne elemente turističke ponude ne mogu sudjelovati osobe iz članka 24. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

UREĐENOST TURISTIČKIH MJESTA KAO CJELINE

Članak 4.
Za potrebe ocjenjivanja uređenosti turističkih mjesta kao cjeline, mjesta se razvrstavaju u četiri kategorije:

1. kategorija: mjesta više od 30.000 stanovnika
2. kategorija: mjesta od 10.000 do 30.000 stanovnika
3. kategorija: mjesta od 5.000 do 10.000 stanovnika
4. kategorija: mjesta do 5.000 stanovnika.

Članak 5.
Kod uređenosti turističkih mjesta kao cjeline ocjenjuju se:

1. ulaz-prilaz turističkom mjestu
2. središte turističkog mjesta
3. opremljenost turističkog mjesta:
- prometna, turistička i ostala signalizacija
- ostala oprema
4. svi javni objekti - izgled, uređenost i opremljenost
5. javni WC i plaža ili kupalište
6. cvjetnost i hortikulturno uređenje turističkog mjesta
7. ponuda mjesta:
- turistički objekti - kategorije i brojnost, gastronomska i druga ponuda
- nove tehnologije
- događanja, manifestacije i priredbe - vrste i brojnost
- ostala ponuda roba i usluga.


Članak 6.

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Uređenost turističkih mjesta kao cjeline maksimalno 40 bodova

1. ULAZ/PRILAZ MJESTU 0 - 5 bodova
- uređenost prilazne prometnice do 1 km od mjesta
(održavanje, hortikulturno uređenje, odmorišta, rubnici)
- prometna, turistička i ostala signalizacija
- izgled table dobrodošlice (originalnost, održavanje, okoliš)

2. SREDIŠTE MJESTA (glavni trg i uži centar) 0 - 5 bodova
- uređenost (trga, nogostupa, prometnica, zgrada)
- opremljenost (klupe, spremnici za smeće, košarice za smeće s
umetkom, natpisi ulica, kućni brojevi, rasvjeta, signalizacija/
plan grada, oglasni prostori, telefonske govornice)
- cvjetnost i hortikulturno uređenje (cvjetne gredice, cvjetni balkoni,
cvjetni prozori)

3. OPREMLJENOST MJESTA 0 - 5 bodova
a) prometna, turistička i ostala signalizacija
- prometna signalizacija (prometni znakovi, oprema cesta - prometna
zrcala, označeni rubovi kolnika, obojeni pješački prijelazi)
- turistička i ostala signalizacija (znakovi obavijesti o kulturnim,
povijesnim i prirodnim znamenitostima, putokazi za hotele i druge
turističke objekte, kolodvore i ostale javne objekte), interpretacijske ploče
b) ostala oprema
- poštanski sandučići, stalci za bicikle, prilagođenost nogostupa i
objekata osobama s posebnim potrebama, košarice za smeće s umetkom,
javna rasvjeta, klupe, čekaonice
- plan grada (postojanje, izgled, informativnost) i oglasni prostori
(postojanje, izgled, brojnost, održavanje)
- organizirani javni i taksi promet u mjestu

4. JAVNI OBJEKTI - izgled, uređenost i opremljenost 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje okoliša javnih objekata
(škola, dječjih vrtića; crkava, kapela, križeva, groblja; muzeja,
društvenih i vatrogasnih domova, bolnica, pošta, ambulanta;
sportskih terena i igrališta, dječjih igrališta; željezničkih i
autobusnih postaja; poslovnih objekata i trgovina/izloga, BP;
ugostiteljskih objekata i terasa; TIC-a)
- vanjski izgled i uređenost javnih objekata
(škola, dječjih vrtića; crkava, kapela, križeva, groblja; muzeja,
društvenih i vatrogasnih domova, bolnica, pošta, ambulanta;
sportskih terena i igrališta, dječjih igrališta; željezničkih i
autobusnih postaja; poslovnih objekata i trgovina/izloga, BP;
ugostiteljskih objekata i terasa; TIC-a)
5. JAVNI WC I PLAŽE 0 - 5 bodova
- izgled, uređenost, čistoća javnog WC
- izgled, uređenost, čistoća i ponuda na javnoj plaži ili kupalištu

6. CVJETNOST I HORTIKULTURNO UREĐENJE MJESTA
OPĆENITO 0 - 5 bodova
- parkova i travnjaka, perivoja i šetališta
(originalnost, sezonsko cvijeće, održavanje)
- zelenih i cvjetnih otoka uz prometnice
(originalnost, sezonsko cvijeće, održavanje)
- privatnih okućnica, balkona i prozora kuća ili zgrada
(originalnost uređenja, sezonsko cvijeće, održavanje)

7. PONUDA MJESTA 0 - 15 bodova
- turistički objekti - kategorije, brojnost, gastronomska
ponuda
(hoteli, hosteli, pansioni, privatni smještaj; restorani, kafići,
slastičarnice, noćni klubovi; kampovi, seoska domaćinstva)
- nove tehnologije
(dizala za osobe s posebnim potrebama, prilagođenost nogostupa
osobama s posebnim potrebama, internet kiosci, pristup internetu,
internet corneri, elektronički turistički vodiči, panoramske kamere,
info vitrine i panoi, city-light, touch screen kiosci, displayi)
- događanja, manifestacije, priredbe - brojnost
(iz kulture, sporta, zabavno-turističke; lokalnog i međunarodnog karaktera)
- ostala ponuda roba i usluga
(kvaliteta i kvantiteta robnih marki, autohtoni proizvodi, razne usluge)

Članak 7.
Za najbolje ocijenjena turistička mjesta kao cjeline dodijelit će se statuete i priznanja i to:
- za 1. mjesto statueta i priznanje ZELENI CVIJET 2012. sa zlatnim znakom
- za 2. mjesto statueta i priznanje ZELENI CVIJET 2012. sa srebrnim znakom
- za 3. mjesto statueta i priznanje ZELENI CVIJET 2012. s brončanim znakom.

Dobitnici statuete i priznanja ZELENI CVIJET sa zlatnim znakom na razini Hrvatske, ne mogu se kandidirati sljedeće dvije (2) godine počevši od 2010. godine.

POJEDINAČNI ELEMENTI TURISTIČKE PONUDE

Članak 8.
U akciji ZELENI CVIJET ocjenjuju se sljedeći pojedinačni elementi:

1. park u gradu ili mjestu
2. javna plaža, kupalište ili bazen
3. okućnica privatne kuće
4. balkon privatne kuće ili zgrade
5. turistički informativni centar
6. turistička ponuda ili zanimljivost
7. suvenir.

Članak 9.

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Uređenost i kvaliteta pojedinačnih elemenata maksimalno 35 bodova

1. park u mjestu 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje (originalnost uređenja,
raznovrsnost bilja, održavanje tijekom godine)
- opremljenost (natpis, rasvjeta, košarice s umetkom, klupe,
staze, dodatni sadržaji)
- uređenje, održavanje i čistoća (staza, zelenih površina, rubnika,
klupa, rasvjete)

2. javna plaža, kupalište ili bazen 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje (održavanje tijekom godine,
originalnost uređenja, raznolikost bilja, cvjetni prozori), te održavanje
i čistoća (vode, okoliša,WC-a)
- opremljenost (signalizacija, natpis, rasvjeta,WC, košarice za smeće
s umetkom, parkiralište, cjenik, služba spašavanja, prilagođenost
osobama s posebnim potrebama)
- ponuda na plaži ili kupalištu (restoran, kafić, ostali sadržaji)

3. okućnica privatne kuće 0 -5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje
tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja)
- opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređeno pročelje,
uređena ograda)
- na glavnoj prometnici, središtu ili u funkciji turizma

4. balkon privatne kuće ili zgrade 0 - 5 bodova
- cvjetnost (dekorativnost, raznolikost bilja, originalnost)
- utjecaj na izgled ulice
- uređenost pročelja, natpis ulice, kućni broj

5. turistički informativni centar 0 - 5 bodova
- cvjetnost i hortikulturno uređenje okoliša i prozora
- izgled TIC-a (uređenost pročelja, izloga, natpis, signalizacija)
- kvaliteta i raznolikost promidžbenog materijala, usluge koje TIC
pruža i prilagođeno radno vrijeme
- stručnost i ljubaznost osoblja6. turistička ponuda ili zanimljivost 0 - 5 bodova

a) prirodna, povijesna i tradicijska baština
- očuvanje i zaštita
- valorizacija u svrhu turizma
- doprinos obogaćivanju turističke ponude
- doprinos produljenju turističke sezone i povećanju
dolazaka posjetitelja i turista
- održivi razvoj u upravljanju proizvodom (važnost i utjecaj
na lokalnu zajednicu i očuvanje naslijeđa i okoliša)
b) aktivni turizam
- doprinos obogaćivanju turističke ponude
- doprinos produljenju turističke sezone
- marketinška obrada i doprinos povećanju dolazaka
posjetitelja i turista

7. suvenir 0 - 5 bodova
- autohtonost po postanku i temi
- originalnost
- kvaliteta, upotrebna vrijednost i prihvatljiva cijena
Proizvodi na bazi alkohola ne mogu se kandidirati.

Članak 10.
Za najbolje ocijenjene pojedinačne elemente dodijelit će se priznanja ZELENI CVIJET 2012.

Pojedinačni elementi za koje je dobiveno priznanje ZELENI CVIJET na razini Hrvatske, trajno gube pravo na ponovno kandidiranje.

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Članak 11.
Za provođenje akcije ZELENI CVIJET svaka turistička zajednica županije i Turistička zajednica Grad Zagreba, imenuju povjerenstvo koje provodi postupak kandidiranja i ocjenjivanja skladno ovom Pravilniku. O svojem radu povjerenstva vode zapisnik i sastavljaju rang listu nagrađenih na razini županije.

Postupak kandidiranja i ocjenjivanja turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba provode u razdoblju od 2. svibnja do 15. lipnja 2012. godine.

Nakon provedenog ocjenjivanja prema kriterijima iz članka 6. i 9. ovog Pravilnika, povjerenstva proglašavaju prvo, drugo i treće plasirane u kategoriji turističkog mjesta kao cjeline i najbolje u kategoriji pojedinačni elementi.

Turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba trebaju najkasnije do 21. listopada 2012. godine organizirati svečanu završnicu dodjele priznanja najboljima u akciji ZELENI CVIJET.

Članak 12.

Za izbor najboljih na nacionalnoj razini, turistička zajednica županije i Turistička zajednica Grada Zagreba kandidirat će Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice:
• turistička mjesta kao cjeline koja su osvojila prvo mjesto u županiji po pojedinim kategorijama mjesta, iz članka 4. ovog Pravilnika
• po jednog kandidata iz svake kategorije pojedinačni elementi iz članka 8. ovog Pravilnika. U kategoriji turistička ponuda ili zanimljivost može se kandidirati samo jedan element.
Uz kandidaturu, turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba obvezno dostavljaju zapisnik županijskog povjerenstva i rang listu nagrađenih na razini županije.

U kandidaturi turistička mjesta kao cjelina obvezno treba navesti broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011. godine.

U kandidaturi za pojedinačne elemente obvezno treba navesti: točan naziv i adresu, a kod suvenira autora i proizvođača.

Kandidature se dostavljaju Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice u pisanoj formi s naznakom "Za ZELENI CVIJET" najkasnije do 21. lipnja 2012. godine.

Prijave koje ne sadržavaju zapisnik županijskog povjerenstva, rang listu nagrađenih na razini županije i koje u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice ne stignu u zadanom roku, neće se uzeti u obzir.

Članak 13.
Kandidirana turistička mjesta i pojedinačne elemente za nagradu ZELENI CVIJET Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice ocjenjuje Povjerenstvo od 3 člana koje imenuje direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.
Povjerenstvo provodi ocjenjivanje prema ovom Pravilniku i kriterijima.
Povjerenstvo će obići kandidirane po županijama od 9. srpnja do 10. rujna 2012. godine.

Članak 14.
Nakon provedenog ocjenjivanja, Povjerenstvo Glavnog ureda utvrđuje redoslijed i objavljuje rang listu najboljih u svim kategorijama.
O provedenom ocjenjivanju vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Odluka Povjerenstva je konačna.

Članak 15.
Statuete i priznanja dobitnicima ZELENOG CVIJETA biti će uručeni na završnoj svečanosti prigodom godišnjeg susreta hrvatskih turističkih djelatnika na Danima hrvatskog turizma.

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će pojedinim klasterima kontinentalne Hrvatske sufinancirati zajedničku izradu priznanja ZELENI CVIJET, u ukupnom iznosu do 25.000,00 kn. 
 
 
 

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo naše stranice, te kako bi stranica radila ispravno, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija (cookies - kolačići). Korištenjem stranice croatia.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići omogućuju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Oni obično spremaju Vaše postavke i postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik, e-mail adresa ili lozinka. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.


Isto tako nama omogućuju da mjerimo posjećenost i izvore prometa na našim web stranicama, te sukladno tome možemo poboljšati performanse na našim stranicama.

Sve informacije koje kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su, a omogućuju nam praćenje učinkovitosti stranice i ne dijele se s bilo kojim drugim subjektima.

Sve ove informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Onemogućavanje kolačića

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Više o kolačićima možete naći ovdje:

HTTP cookie
Cookies